Εκδόσεις

Η αρχαία Αγορά της Κω

Η αρχαία Αγορά της Κω, Γιαννικουρή

Η αρχαία Αγορά της Κω
Γιαννικουρή Α.

Ρόδος 2011

Το 20σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάζει την αρχαία αγορά της Κω, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, γραφικές αποκαταστάσεις και τρισδιάστατες προτάσεις αποκατάστασης.