Εκδόσεις, Συνέδρια

ΟΒΟΛΟΣ 8. Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους περαία

ΟΒΟΛΟΣ 8

ΟΒΟΛΟΣ 8.
Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους περαία: Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία. Αρχαίοι, βυζαντινοί, νεότεροι χρόνοι

Πρακτικά Συνεδρίου της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης
Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003

Μέσα από τις ανακοινώσεις της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (αρχαίοι χρόνοι, βυζαντινοί – νεώτεροι χρόνοι, ανακοινώσεις τοίχου), αναδεικνύεται η πλούσια νομισματική παρουσία της περιοχής της Δωδεκανήσου ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους.

Η έκδοση βραβεύτηκε από την Académie des Inscriptions et Belles-Lettres με το βραβείο ALLIER de HAUTEROCHE.

Χρηματοδότης: Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κω