Εκδόσεις

Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου και η ζωγραφική του ύστερου Μεσαίωνα στα Δωδεκάνησα (1309-1453)

Μελέτη

Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου και η ζωγραφική του ύστερου Μεσαίωνα στα Δωδεκάνησα (1309-1453)
Αρχοντόπουλος Θ.

 Η αξιόλογη αυτή μελέτη, που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του πρόωρα χαμένου Θοδωρή Αρχοντόπουλου, είναι οργανωμένη σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει την ιστορική επισκόπηση των ύστερων μεσαιωνικών χρόνων στα Δωδεκάνησα, η δεύτερη αφορά στη μελέτη των τοιχογραφιών της Αγίας Αικατερίνης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και η τρίτη πραγματεύεται τη ζωγραφική του 14ου και 15ου αι. στη Ρόδο και γενικότερα στα Δωδεκάνησα.

 

 

 

Σχετικά Άρθρα