Εκδόσεις, Συνέδρια

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων»

Η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων

Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας,
Ρόδος 30 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ημερίδα «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων» πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, με συνδιοργάνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σε συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Πολιτισμού της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

 

Προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς_ Η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ