Εκδόσεις

Στη Ρόδο του 16ου-17ου αιώνα. Από τους Ιωαννίτες Ιππότες στους Οθωμανούς Τούρκους

στη Ρόδο του 16ου-17ου

 Στη Ρόδο του 16ου-17ου αιώνα.
Από τους Ιωαννίτες Ιππότες στους Οθωμανούς Τούρκους
Τσιρπανλής Ζ.

Ρόδος 2002

 Το σύγγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει σε σημαντική έκταση το κενό των δύο πρώτων αιώνων της τουρκοκρατίας στη Ρόδο. Ο συγγραφέας καταθέτει όσα από χρόνια είχε συγκεντρώσει σχετικά με το πέρασμα της εξουσίας στη Ρόδο και τα γύρω νησιά από το διευρωπαϊκό μεσαιωνικό Τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ στην πολυεθνική οθωμανική αυτοκρατορία.

Σχετικά Άρθρα