Εκδόσεις, Συνέδρια

15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

15 χρόνια έργων αποκατάστασης

  15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
Ρόδος, 14-18 Νοεμβρίου 2001

Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «15 χρόνια αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο από τις 14 έως και τις 18 Νοεμβρίου 2001. Η διοργάνωση έγινε από την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Προγραμματική Σύμβαση και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του ΥΠ.ΠΟ.

Σχετικά Άρθρα