Εκδόσεις, Συνέδρια

Athanasia. The Earthy, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze and the Early Iron Age

International Archaeological Conference

Athanasia. The Earthy, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze and the Early Iron Age
N. Stampolidis, A. Kanta, A. Giannikouri

Proceedings of the International Archaeological Conference
Rhodes 28-31 May 2009

Το συνέδριο εστιάζει σε θέματα που αφορούν στις αντιλήψεις των λαών της Μεσογείου σχετικά με τον Άνω, Υπεράνω και Κάτω Κόσμο από κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, όπως αποκρυσταλλώνονται στα αρχαιολογικά τεκμήρια.

(Πανεπιστήμιο Κρήτης – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών – Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία)