Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων»

Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ρόδος 30 Σεπτεμβρίου 2017 Η Ημερίδα «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωσ...

Περισσότερα

ΟΒΟΛΟΣ 8. Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους περαία

Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία. Αρχαίοι, βυζαντινοί, νεότεροι χρόνοι, Πρακτικά Συνεδρίου της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Αθήνα 2006 [01/01/2006 – 31/12/2006]

Περισσότερα

15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

  15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ρόδος, 14-18 Νοεμβρίου 20...

Περισσότερα