Εκδόσεις

Clara Rhodos VIII: 1. L. Laurenzi, Necropoli ialisie (Scavi dell’ anno 1934). 2. P. E. Arias, “Pelike” con amazzonomachia dell’ “Antiquarium” di Coo. 3. M Segre, Dedica votiva dell’ equipaggio di una nave rodia. 4. P. Lojacono, La chiesa conventuale di S.

favicon logo

Clara Rhodos VIII: 1. L. Laurenzi, Necropoli ialisie (Scavi dell’ anno 1934). 2. P. E. Arias, “Pelike” con amazzonomachia dell’ “Antiquarium” di Coo. 3. M Segre, Dedica votiva dell’ equipaggio di una nave rodia. 4. P. Lojacono, La chiesa conventuale di S.

Στη σειρά Clara Rhodos, που αποτελείται από δέκα τόμους και εκδόθηκε από το 1928 έως το 1941, παρουσιάζονται οι έρευνες και οι ανασκαφές στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο, την Κω, τη Χάλκη και τη Νίσυρο, κατά τη διάρκεια της Ιταλοκρατίας. Η σειρά αποτελεί έκδοση του ινστιτούτου FERT, που συστήθηκε από τους Ιταλούς αρχαιολόγους το 1927. Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα το 1948, οι δικαιοδοσίες του FERT μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, και συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Ίδρυμα Ρόδου, το οποίο το 2003 μετονομάστηκε σε Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.