Εκδόσεις

Clara Rhodos X: 1. L. Laurenzi, Ritratto di un principe ellenistico. 2. L. Laurenzi, Statuetta acefala di Cleobulo Lindio. 3. L. Laurenzi, Iscrizioni dell’ Asclepieo di Coo. 4. G Monaco, Scavi nella zona micenea di Jaliso (1935-1936). 5. M. C. De Azevedo

favicon logo

Clara Rhodos X: 1. L. Laurenzi, Ritratto di un principe ellenistico. 2. L. Laurenzi, Statuetta acefala di Cleobulo Lindio. 3. L. Laurenzi, Iscrizioni dell’ Asclepieo di Coo. 4. G Monaco, Scavi nella zona micenea di Jaliso (1935-1936). 5. M. C. De Azevedo

Στη σειρά Clara Rhodos, που αποτελείται από δέκα τόμους και εκδόθηκε από το 1928 έως το 1941, παρουσιάζονται οι έρευνες και οι ανασκαφές στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο, την Κω, τη Χάλκη και τη Νίσυρο, κατά τη διάρκεια της Ιταλοκρατίας. Η σειρά αποτελεί έκδοση του ινστιτούτου FERT, που συστήθηκε από τους Ιταλούς αρχαιολόγους το 1927. Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα το 1948, οι δικαιοδοσίες του FERT μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, και συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Ίδρυμα Ρόδου, το οποίο το 2003 μετονομάστηκε σε Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.