Εκδόσεις, Συνέδρια

H Αγορά στη Μεσόγειο από τους Ομηρικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

H Αγορά στη Μεσόγειο από τους Ομηρικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Κως 14-17 Απριλίου 2011

Μέσα από μία σειρά άρθρων εξετάζεται η σταδιακή εξέλιξη της αγοράς από συνάθροιση πολιτών σε εμπορικό – πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό κέντρο με ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια ζωή της πόλης.

Σχετικά Άρθρα