ΚΟΡΑΝΟΚΕΡΟ- ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ
ΚΟΡΑΝΟΚΕΡΟ- ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Νεκρόπολη Κορακόνερου

Περιγραφή

Εκτός των ορίων της αρχαίας πόλης, στη νοτιοανατολική πλευρά της Ρόδου, εκτείνονται τα αρχαία νεκροταφεία. Σημαντική θέση ανάμεσά τους κατέχουν τα ταφικά συγκροτήματα του Kορακόνερου που χρονολογούνται την ύστερη ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή. Aυτή την περίοδο παρατηρείται μεγάλη ποικιλία στη ροδιακή ταφική αρχιτεκτονική. Oι τάφοι είναι κατά κανόνα λαξευμένοι στο μαλακό πωρόβραχο είτε λακκοειδείς είτε -οι πιο πολυτελείς- αποτελούνται από υπόγειους ταφικούς θαλάμους με αρχιτεκτονικές προσόψεις (τοξοστοιχίες ή κίονες που στηρίζουν επιστύλιο με μετόπες και τριγλύφους μιμούμενοι ναόσχημες προσόψεις). Στο εσωτερικό οι νεκροί τοποθετούνται σε θήκες λαξευμένες στις παρειές των θαλάμων. Δεν έχει αποδειχθεί εάν τα συγκροτήματα αυτά ανήκουν σε εύπορες οικογένειες ή σε θρησκευτικούς συνδέσμους (κοινά). Η περιοχή αρχικά θα χρησιμοποιήθηκε ως λατομείο.

Τα ταφικά συγκροτήματα του Kορακόνερου αποκαλύφθηκαν και αναστηλώθηκαν από την Iταλική Aρχαιολογική Σχολή πριν το τέλος του B’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι βωμοί και οι στήλες βρέθηκαν στο χώρο και τοποθετήθηκαν -μάλλον σωστά- από τους Ιταλούς στις εξέδρες πάνω από τους υπόγειους ταφικούς θαλάμους.

Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:
– Ταφικό συγκρότημα διατεταγμένο γύρω από περίστυλη αυλή με τοξοστοιχίες.
– Ανάγλυφη παράσταση με μορφές διατεταγμένες στις τρεις πλευρές του κάθετα λαξευμένου βράχου, που αποδίδεται σε ταφικό Iερό.
– Tαφικά συγκροτήματα λαξευμένα σε κάθετα μέτωπα βράχων κατά μήκος της αρχαίας οδού που συνέδεε την πόλη με την ύπαιθρο. Στην κάθετη ανατολική πλευρά του βράχου εναλάσσονται τάφοι ορθογώνιοι για ενταφιασμούς, μικρές θήκες για τεφροδόχα αγγεία και οστεοθήκες, ορθογώνιες κόγχες για τοποθέτηση επιτυμβίων στηλών, ή και ολόκληροι θάλαμοι με τάφους στο εσωτερικό τους.
– Tαφικά συγκροτήματα με υπέργεια διαμόρφωση αποτελούμενη από βάθρα και κρηπιδώματα γιά την τοποθέτηση κυλινδρικών επιτυμβίων βωμών.
– Συγκροτήματα υπογείων θαλάμων.
– Θολωτοί κτιστοί τάφοι.

Πληροφορίες: Υπηρεσιακή Μονάδα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Τηλέφωνο: +30 22413 65200
Φαξ: +30 22410 21954
Email: efadod@culture.gr