ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ

Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου

Περιγραφή

Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μνημείο της Ιπποτοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της ιταλικής αναστήλωσης, κατά τη δεκαετία του 1930, το κτήριο έλαβε τη σημερινή του διαρρύθμιση, αποτελώντας το διοικητήριο, αλλά και την κατοικία του Ιταλού διοικητή. Στις αίθουσες του ορόφου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τα ψηφιδωτά δάπεδα που μεταφέρθηκαν από τους Ιταλούς, κυρίως από κοσμικά και εκκλησιαστικά κτήρια της Κω, με σκοπό να διακοσμήσουν το Παλάτι. Εκτός από τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά, υπάρχουν επίσης κίονες και κιονόκρανα, έπιπλα μεσαιωνικά, καθρέπτες, πίνακες, κηροστάτες και άλλα αντικείμενα που συμπληρώνουν τον διάκοσμο του επιβλητικού οικοδομήματος.

Σε τμήμα του ισογείου του Παλατιού, σε διαδοχικές αίθουσες, στεγάζεται η μόνιμη έκθεση της 4ης ΕΒΑ με τίτλο “Η Ρόδος από την παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους (1522)”. Σε αυτήν περιλαμβάνονται διάφορα ευρήματα των ανασκαφών που διεξήχθησαν στη Μεσαιωνική Πόλη (κεραμεικά, γλυπτά, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, έργα μικροτεχνίας κτλ.)

Ιστορικό

Η μόνιμη έκθεση με τίτλο “Η Ρόδος από την παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους (1522)” συστήθηκε το έτος 1993 και φιλοξενήθηκε στις αίθουσες του ισογείου του Παλατιού.

Το Μνημείο

Ορθογώνιο κτήριο, διαμορφωμένο γύρω από μια κεντρική αυλή, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου είναι κτισμένο στο βορειοδυτικό σημείο της Μεσαιωνικής Πόλης, ως βασικό τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης. Πιστεύεται ότι κατέλαβε το χώρο, όπου βρισκόταν προηγουμένως η βυζαντινή ακρόπολη και άρχισε να κτίζεται αμέσως μετά την εγκατάσταση των Ιπποτών στη Ρόδο, δηλαδή στις αρχές του 14ου αι. Η κύρια είσοδός του βρίσκεται στη νότια πλευρά και οδηγεί σε μια ορθογώνια, κεντρική, υπαίθρια αυλή.

Στο ισόγειο του κτηρίου φιλοξενούνται δύο μόνιμες εκθέσεις με θέμα την αρχαία και τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ενώ στον όροφο μπορεί κανείς να παρατηρήσει, μέσα στις αναστηλωμένες από τους Ιταλούς αίθουσες, τα αντικείμενα και τα ψηφιδωτά δάπεδα με τα οποία κοσμήθηκε ο χώρος στην τέταρτη δεκαετία του 20ου αι. Η διαμόρφωση της “ιταλικής” επέμβασης περιέλαβε τη μεταφορά (κυρίως από την Κω) και εγκατάσταση στις αίθουσες του παλατιού αξιόλογων επιδαπέδιων ψηφιδωτών της υστεροελληνιστικής περιόδου

Εκθέσεις

«Η Ρόδος από την παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους (1522)»

Η έκθεση με θέμα «Η Ρόδος από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους (1522)» συστήθηκε το έτος 1993, με σκοπό να φιλοξενήσει τα σημαντικότερα ευρήματα των ανασκαφών και γενικότερα τα αντικείμενα που σχετίζονται με την ιστορία της παλαιοχριστιανικής, της βυζαντινής και της ιπποτικής πόλης της Ρόδου.

Τα εκθέματα οργανώθηκαν σε τομείς, που αποτέλεσαν και τους βασικούς άξονες των θεματικών ενοτήτων και ταξινομήθηκαν σε συνεχόμενες αίθουσες ως ακολούθως: Αίθουσα της Εισαγωγής (από την αρχαία ιδεολογία στην χριστιανική), Οικονομία, Καθημερινός βίος, Άμυνα-διοίκηση, Πνευματικός βίος, Λατρεία-Τέχνη, Αρχιτεκτονική.

Τις επιμέρους ενότητες συνοδεύουν εκτενή εισαγωγικά κείμενα, αλλά και πίνακες με εποπτικό υλικό, που διαφωτίζουν ορισμένες πτυχές των αντικειμένων και συνθέτουν τα ιστορικά δεδομένα και την εξέλιξη της πόλης στο χρονικό διάστημα από τον 4ο αι. μ.Χ. μέχρι την αρχή της Τουρκοκρατίας.

Τα εκθέματα της έκθεσης ανά θεματική ενότητα είναι τα εξής : Γλυπτά (κιονόκρανα, σαρκοφάγοι, τράπεζα προσφορών), κεραμεική, γυάλινα αντικείμενα, φορητές εικόνες, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες, νομίσματα, μολυβδόβουλλα.

Πληροφορίες: Υπηρεσιακή Μονάδα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Τ.Κ. 851 00, Ρόδος
Τηλέφωνο: +30 22413 65200
Φαξ: +30 22410 21954
Email: efadod@culture.gr

Related projects