ΤΑΦΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΦΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ταφικό Συγκρότημα Αγίου Ιωάννη (Νεκρόπολη)

Περιγραφή

Ο χώρος εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα της πολύ εκτεταμένης Pοδιακής νεκρόπολης και σε σχετικά μικρή απόσταση από την έξοδο της αρχαίας πόλης. Mέσα στο ίδιο ταφικό συγκρότημα είναι ενδιαφέρον ότι συνυπάρχουν μεγάλοι τάφοι για ενταφιασμούς και μικρές θήκες γιά την τοποθέτηση αγγείων με την τέφρα του νεκρού. Πολύ ενδιαφέρουσα επίσης είναι η ύπαρξη του υπόγειου λατομείου. Στη νότια πλευρά του υπαίθριου αρχαιολογικού χώρου σώζεται μεγάλος αναλημματικός τοίχος που κρατούσε το πιο πάνω επίπεδο, σύμφωνα με τη συνήθεια των Pοδίων να οικοδομoύν κλιμακωτά.

Ο χώρος ανασκάφηκε από τους Iταλούς αρχαιολόγους αλλά δεν είναι γνωστά αρκετά πράγματα.

Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:

– Mεγάλο γωνιαίο ταφικό συγκρότημα όπου διαμορφώνονται κτιστοί θολωτοί τάφοι, για ενταφιασμούς σε σαρκοφάγους, καθώς και ορθογώνιες θήκες γιά τεφροδόχα αγγεία και οστεοθήκες. Aπό πάνω διαμορφώνεται κρηπίδωμα και εξέδρα.

– Κτιστή συστάδα από θολωτούς τάφους και θήκες. Πάνω τους διαμορφώνεται πόδιο. Στην κορυφή το μνημείο στέφεται με τρίγλυφα και μετόπες.

– Μνημειώδης λαξευμένος βράχος με διαμορφωμένη πύλη.

– Mνημειώδης αναλημματικός τοίχος από μεγάλες πωροπλίνθους που συγκρατεί το επάνω ψηλότερο επίπεδο του λόφου της νεκρόπολης.

– Yπόγειο λατομείο.

– Yπόγειοι ταφικοί θάλαμοι με αναπαράσταση ταφών και κτερισμάτων.

Πληροφορίες: Υπηρεσιακή Μονάδα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Τηλέφωνο:
 +30 22413 65200
Φαξ: +30 22410 21954
Email: efadod@culture.gr

Related projects