Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Προβολή 9 12 18 24

Ανασκαφή οικοπέδου Ειρ. Ζερβού

30/04/2002 - 30/06/2002 Το οικόπεδο Ειρ. Ζερβού βρίσκεται επί των ανατολικών ακτών της νήσου Τελένδου,ενσωματωμένο στο μέσον περίπου του οικισμού και σε απόσταση είκοσι περίπου μέτρων από τη θάλασσα. Επειδή η ιδιοκτήτρια του οικοπέδου προτίθεται να οικοδομήσει στο οικόπεδο διώροφη κατοικία, πραγματοποιήθηκε σε αυτό ανασκαφική έρευνα που διήρκεσε από τις 30/4 έως τις 30/5/2003. Λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα εντοπίστηκε θαλασσινό νερό σε βάθος μόλις 0, 70- 1μ. από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που εμπόδισε την περαιτέρω διερεύνηση. Τα οικοδομικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν ανήκουν χρονολογικά σε τρεις οικοδομικές φάσεις. Η κατάσταση διατήρησής τους δεν ήταν καλή λόγω της χρήσης του χώρου για καλλιέργειες.

Ανασκαφή οικοπέδου Εμ. Ολυμπίτη στην Τέλενδο

20/11/2000 - 27/04/2001 Το οικόπεδο του Εμμ. Ολυμπίτη είναι ενσωματωμένο στο μέσο περίπου του σημερινού οικισμού της νήσου Τελένδου που απλώνεται κατά μήκος των ανατολικών ακτών της. Ανάμεσα στο οικόπεδο και την παραλία παρεμβάλλεται οικιστική ζώνη με οικήματα και εστιατόρια. Επειδή ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου προτίθεται να οικοδομήσει διώροφη κατοικία σε αυτό (διαστ. 11, 50Χ7,50 μ.), πραγματοποιήθηκε αρχικά η διάνοιξη δοκιμαστικής ανασκαφικής τομής στις 16/11/2000, η οποία και αποκάλυψε τοιχοποιίες κτισμάτων και όστρακα αγγείων παλαιοχριστιανικών χρόνων. Στη συνέχεια ακολούθησε ανασκαφική έρευνα του οικοπέδου από τις 20/11 έως τις 22/12/2000 και από 4/4 έως 27/4/2001.

Ανασκαφή οικοπέδου Λουλουδιά

Το οικόπεδο Παντ. Λουλουδιά βρίσκεται στις παρυφέςτης ανατολικής πλευράς της νήσου Τελένδου και σε απόσταση πενήντα περίπου μέτρων από τη θάλασσα, ενσωματωμένο στο μέσο του σημερινού οικισμού. Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου προτίθεται να οικοδομήσει στο οικόπεδο συγκρότημαενοικιαζόμενων κατοικιών και καθώς υπήρχαν ορατές αρχαιολογικές ενδείξεις, ξεκίνησε ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο, που διήρκεσε από 18/6 έως 31/12/2001. κατά το χρονικό αυτό διάστημα ερευνήθηκε περισσότερο από το βόρειο ήμισυ του οικοπέδου. Λόγω της κατωφέρειας του χώρου η έρευνα κινήθηκε σε βάθος από 0, 30 έως 2,50 μ. Τα οικοδομικά κατάλοιπα που ήλθαν στο φως αποτελούν μέρος του πυκνοδομημένου παλαιοχριστιανικού οικισμού που απλωνόταν στο μεγαλύτερο μέρος των ανατολικών ακτών της Τελένδου. Ανήκουν σε τρεις οικοδομικές φάσεις, δύο παλαιοχριστιανικές και μία μεσοβυζαντινή.