«Ανάδειξη και διαμόρφωση του Αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου»

Η ακρόπολη της Φιλέρημου αποτελεί τμήμα της ευρύτερης αρχαιολογικής ζώνης στον λόφο της Φιλερήμου, ένα προστατευόμενο σύνολο φυσικού κάλλους και ιστορικών μνημείων σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις:

  1. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ22/7293/327/8-2-1996 Υ.Α. Καθορισμού Ζωνών προστασίας Α και Β & χρήσεων γης στη Ζώνη Α του Αρχ. Χώρου Φιλερήμου.
  2. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α4/Φ22/47481/2386/15-10-1979 Υ. Α., Καθορισμού αρχ. ζωνών Ιαλυσού Ρόδου και μέτρων προστασίας».
  3. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ21/8596/822/10-07-1974 (ΦΕΚ 734/Β΄/22-07-1974) Υ.Α. χαρακτηρισμός λόφου Φιλερήμου ως ιστορικού τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Φιλερήμου αποτελεί ένα μοναδικό, περιαστικό, οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο που περιλαμβάνει διαχρονικά μνημεία μεγάλης αρχαιολογικής, ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, και ταυτοχρόνως, έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου», κωδικό αριθμό 2017ΕΠ06710005 της ΣΑΕ ΕΠ0671 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό ΟΠΣ 5007218 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και μέχρι την ολοκλήρωση της 31-12-2022.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.280.000,00 €.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων, διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, συστήματα ασφαλείας, τοποθέτηση αλεξικέραυνου) καθώς και ένταξη νέων χρήσεων συμβατών με την ιστορικότητα του μνημειακού χώρου (διαδρομές ΑμεΑ, βελτίωση χώρων υγιεινής κ.ά.) που υλοποιούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την βασική εγκεκριμένη μελέτη (Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/51462/1337/18-06-2010) κι άλλες επιμέρους και συμπληρωματικές.

Η πράξη αφορά στην ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Φιλερήμου της νήσου Ρόδου, ο οποίος αποτελεί ένα προστατευόμενο σύνολο φυσικού κάλλους και ιστορικών μνημείων που περιλαμβάνει ερείπια Βυζαντινού κάστρου με προσθήκες της Ιπποτοκρατίας και της Ιταλοκρατίας, μεσαιωνικό ναό, ιταλικό μοναστήρι, αρχαία και παλαιοχριστιανικά κτιριακά λείψανα και τον βυζαντινό ναό του Αγίου Γεώργιου του «Χωστού».

Για την ανάδειξη του χώρου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

  • Βυζαντινό Κάστρο (απαρτίζεται από τρεις πύργους, νεότερο κτίσμα και ερείπια δύο βοηθητικών κτισμάτων) – Εργασίες συντήρησης του τείχους και αποκατάστασης των κτισμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για περιοδικές εκθέσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν καθαρισμό των λιθοδομών από την ανάπτυξη φυτοφυίας, συμπληρώσεις λιθοδομών, λιθοσυρραφές, αρμολογήματα, ενέματα, ανακατασκευή πλάκας στέγασης από οπλισμένο σκυρόδεμα στο νεότερο κτίσμα Κ1 και σε τμήμα του πύργου Π2, αποκατάσταση κεραμοσκεπής στον πύργο Π2, αντικατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, συντήρηση παλιών αυθεντικών κονιαμάτων σε σωζόμενη τοιχοποιία των ερειπίων των δύο βοηθητικών κτισμάτων, στερέωση υδραυλικού κονιάματος σε στέρνα του περιβάλλοντα χώρου του κάστρου, χρωματισμούς, κατασκευή και συντήρηση κουφωμάτων, μονώσεις, τοποθέτηση εξωτερικών υδρορροών, αντικατάσταση ψευδοροφών, συντήρηση κιγκλιδωμάτων και κατασκευή νέων, συντήρηση δαπέδων και τοποθέτηση νέων, όπου απαιτείται, αποκατάσταση λίθινων κλιμάκων, προμήθεια καθισμάτων για εκδηλώσεις και ανάθεση μόνωσης του θόλου στον πύργο Π3 με κουρασάνι. Επίσης, περιλαμβάνονται και εργασίες συντήρησης σωζόμενης τοιχογραφίας στο νεότερο κτίσμα του βυζαντινού κάστρου.
  • Άγιος Γεώργιος ο Χωστός – Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, καθαρισμός λιθοδομών, συντήρηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου, αντικατάσταση υπάρχουσας θύρας εισόδου και θύρας καταπακτής, αντικατάσταση κλίμακας εισόδου, επισκευή μόνωσης του θόλου από κουρασάνι, ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό του ναού, καθώς και συντήρηση των τοιχογραφιών.
  • Αναβάθμιση υποδομών & εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού – Στην πράξη περιλαμβάνονται και εργασίες (α) επισκευής, επέκτασης και αναδιοργάνωσης υφιστάμενων χώρων υγιεινής προκειμένου να περιληφθούν αποθηκευτικοί χώροι και χώροι υγιεινής για ΑμεΑ, (β) αντικατάσταση του ξύλινου περιπτέρου – εκδοτηρίου με νέο από συμβατική κατασκευή, (γ) σήμανση θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωση νησίδων πρασίνου, (δ) συντήρηση μεταλλικής περίφραξης της Ιταλοκρατίας (ε) αντικατάσταση νεότερου συρματοπλέγματος με νέο μεταλλικό κιγκλίδωμα και δημιουργία νέων ορίων του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου (επέκταση), (στ) αποψίλωση και εξυγίανση της υφιστάμενης βλάστησης, φυτεύσεις, φυτοφράκτες, (ζ) συντήρηση υφιστάμενων μονοπατιών, διορθωτικές επεμβάσεις στις αλέες, στα διαμορφωμένα σημεία θέασης – στάσης και στα πλατώματα, μικρής κλίμακας εργασίες συντήρησης και ανάκτησης λίθινων κατασκευών, τοιχίων και πεζουλιών της Ιταλικής περιόδου, (η) κατασκευή μονοπατιού για πρόσβαση αυτοκινήτων και ΑμεΑ, (θ) συντήρηση και επαναλειτουργία υφιστάμενων υποδομών -δίκτυα ομβρίων, (ι) εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών (ηλεκτροδότηση, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, ύδρευση, άρδευση, κλιματισμός, θέρμανση, αποχέτευση, αναβάθμιση τηλεφωνικού δικτύου και εγκατάσταση δικτύου Internet, σύστημα ασφάλειας, τοποθέτηση αλεξικέραυνου, πυρόσβεση), (κ) τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων), καθώς και (λ) φωτογραφική τεκμηρίωση, δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο, φυλλάδια Braille, πινακίδες ενημέρωσης κοινού, πινακίδα ενημέρωσης και μακέτα αφής του χώρου για τυφλούς, σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακής εφαρμογής ενημέρωσης του κοινού. Επίσης, σύνταξη στατικής μελέτης των κτιρίων Κ1 και Π2, νέου εκδοτηρίου, ανακατασκευής των υφιστάμενων χώρων υγιεινής με προσθήκη χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ και βοηθητικού χώρου και κατασκευής πεδίλου οπλ.σκυροδέματος στήριξης της περίφραξης και χυτού κρασπέδου των νέων μονοπατιών, μελέτη εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων και μίσθωσης μηχανημάτων για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.

Παραδοτέα Πράξης:

(α) πλήρως αναβαθμισμένος/αποκατεστημένος (ως προς τα ιστορικά μνημεία) και διαμορφωμένος (ως προς την εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών-εξοπλισμού και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου) αρχαιολογικός χώρος Φιλερήμου ν. Ρόδου,

(β) ενημερωτικά φυλλάδια, και

(γ) ψηφιακή εφαρμογή πληροφόρησης κοινού

ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ
ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ
ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ
ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ
ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ
ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ

Σχετικά έργα