Κάτοψη ανασκαφής
Κάτοψη της ανασκαφής στο οικόπεδο Ειρ. Ζερβού Μάιος 2001
Ανασκαφή οικοπέδου Ειρ.Ζερβού
ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΤΕΛΕΝΔΟΣ Ανασκαφή οικοπέδου Ειρ.Ζερβού 'Αποψη από ανατολικά

Ανασκαφή οικοπέδου Ειρ. Ζερβού

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

30/4/2002 - 30/6/2002

Το οικόπεδο Ειρ. Ζερβού βρίσκεται επί των ανατολικών ακτών της νήσου Τελένδου,ενσωματωμένο στο μέσον περίπου του οικισμού και σε απόσταση είκοσι περίπου μέτρων από τη θάλασσα.

Επειδή η ιδιοκτήτρια του οικοπέδου προτίθεται να οικοδομήσει στο οικόπεδο διώροφη κατοικία, πραγματοποιήθηκε σε αυτό ανασκαφική έρευνα που διήρκεσε από τις 30/4 έως τις 30/5/2003.

Λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα εντοπίστηκε θαλασσινό νερό σε βάθος μόλις 0, 70- 1μ. από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που εμπόδισε την περαιτέρω διερεύνηση.

Τα οικοδομικά κατάλοιπα που αποκαλύφθηκαν ανήκουν χρονολογικά σε τρεις οικοδομικές φάσεις. Η κατάσταση διατήρησής τους δεν ήταν καλή λόγω της χρήσης του χώρου για καλλιέργειες.