Ανασκαφή στην πλατεία Σοφοκλέους
Ανασκαφή στην πλατεία Σοφοκλέους

Ανασκαφή στην πλατεία Σοφοκλέους

ΡΟΔΟΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

30/03/2001 -

Η ανασκαφική έρευνα στην πλατεία Σοφοκλέους στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σκοπό έχει τη διερεύνηση μίας σημαντικής περιοχής της πόλης που συνδέεταιμε τη βυζαντινή οχύρωση του 12ου αιώνα. Τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής είχε διερευνηθεί ανασκαφικά από τον Ι. Κοντή και τα αποτελέσματα της έρευνάς του δημοσιεύθηκαν στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1951).
Ο Κοντής είχε θεωρήσει ότι ο μεγάλων διαστάσεων τοίχος που αποκαλύφθηκε, κατασκευασμένος από καλολαξευμένους πωρόλιθους, ανήκε σε μεγάλοκτήριο του 3ου αιώνα. π. Χ. Στην ουσία, όμως, όπως απέδειξαν μεταγενέστερες έρευνες, ο τοίχος αυτός αποτελεί τμήμα της βυζαντινής οχύρωσης, την πορεία της οποίας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει από τα λείψανα της οδού Πυθαγόρα έως το οικόπεδο Μαραβέλια και την πλατεία Ευδήμου. Στα τέλη του 11ου ή στις αρχές του 12ου αιώνα, η οχύρωση επεκτάθηκε προς νότια και περιέλαβε τον εκτός τειχών οικισμό.

Η ανασκαφική έρευνα στην πλατεία Σοφοκλέους έφερε στο φως λείψανα τοίχων διαφόρων εποχών και τμήματα από πλινθοκατασκευές που ανήκαν πιθανότατα σε υπόκαυστα ρωμαϊκών λουτρών.
Η κεραμεική που περισυλλέχθηκε τοποθετείται σε διάφορες χρονολογικές φάσεις (από τηνελληνιστική περίοδο έως την Τουρκοκρατία). Μεταξύ των αξιολογότερων ευρημάτων αξίζει να σημειωθούν ένα χρυσό ενώτιο των ρωμαϊκών χρόνων και θραύσμα μαρμάρινης ελληνιστικής επιγραφής.