Λόφος Αγίου Νικολάου
Λόφος Αγίου Νικολάου

Αποκατάσταση – Aνάδειξη Μεσαιωνικών μνημείων οικισμού Χάλκης

ΧΑΛΚΗ

03/12/2010 - 30/06/2015

Ο εγκαταλειμμένος μεσαιωνικός οικισμός Χωριό, στην πλαγιά του λόφου του Άι Νικόλα, αποτελεί τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Χάλκης. Στην ίδια θέση απλωνόταν και ο αρχαίος οικισμός, όπως μαρτυρούν τμήματα αναλημματικών τοίχων, που θεμελιώνονται απευθείας στον φυσικό βράχο και υψώνονται μέχρι σήμερα ανάμεσα στις μεταγενέστερες ερειπωμένες οικίες. Στην κορυφή του λόφου βρισκόταν η αρχαία ακρόπολη, το Παλαιόκαστρο. Περιβαλλόταν από ισχυρό τείχος, κτισμένο κατά το ισόδομο σύστημα. Τμήματα της αρχαίας οχύρωσης ενσωματώθηκαν αργότερα στο μεσαιωνικό κάστρο.

Στα χρόνια της ιπποτοκρατίας (1309-1522 μ.Χ.), επί του μεγάλου Μαγίστρου και μηχανικού του Τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών Pierre d’ Aubusson (1479-1503), πραγματοποιήθηκαν εκτενείς οικοδομικές εργασίες στο κάστρο. Στο εσωτερικό του ανοικοδομείται και εικονογραφείται ο ναός του Αγίου Νικολάου (15ος αιώνας). Την καλλιτεχνική και οικονομική άνθηση του Χωριού υποδεικνύουν τα διάσπαρτα μονόχωρα εκκλησάκια, που, με βάση τον τοιχογραφικό τους διάκοσμο, χρονολογούνται στην ίδια περίοδο.

Το έργο είχε στόχο την αποκατάσταση τμήματος της βόρειας πλευράς του τείχους που είχε καταρρεύσει, ακριβώς δίπλα στο οικόσημο του Μεγάλου Μαγίστρου Pierre d’ Aubusson (1476-1489), ώστε να καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στο Κάστρο, ενώ για την ανακατασκευή του ναού του Αγίου Νικολάου η πρόταση για ενιαία στέγαση, ελαφρά οξυκόρυφη, ευρύτατα διαδεδομένη στα νησιά του δωδεκανησιακού συμπλέγματος, που προέκυψε έπειτα από εμπεριστατωμένη μελέτη, θεωρήθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη για την ανάδειξη του μνημείου και την πληρέστερη προστασία του τοιχογραφικού διακόσμου του.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2007-2013), με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες σε τμήματα του μεσαιωνικού κάστρου, ενώ αποκαταστάθηκε πλήρως ο ναός του Αγίου Νικολάου. Επίσης, λιθοστρώθηκαν διαδρομές, εντός του οικισμού, οι οποίες συνδέουν τα κυριότερα μνημεία του, καθώς και το κεντρικό μονοπάτι που οδηγεί στο κάστρο.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου τετράπτυχου, σε ελληνικά και αγγλικά, καθώς και φυλλάδιο σε σύστημα Braille. Επίσης, τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες από πυρολάβα στο κάστρο και στην πλατεία του Χωριού, καθώς και μία πινακίδα ενημέρωσης των επισκεπτών από fine glass στο λιμάνι Εμπορειό της Χάλκης.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και νήσων Αιγαίου)​

Σχετικά έργα