Ωδείο
Το ωδείο από τα δυτικά. Διακρίνεται το μεγαλύτερο μέρος των κερκίδων, η ορχήστρα και η σκηνή
Το βόρειο τμήμα του ωδείου
Το βόρειο τμήμα του ωδείου

Aποκατάσταση και αναστήλωση του Ρωμαϊκού Ωδείου Κω

ΚΩΣ

06/05/1998 - 16/06/2000

Οι εργασίες αποκατάστασης – αναστήλωσης του ρωμαϊκού Ωδείου Κω άρχισαν τον Απρίλιο του 1998. Υπεύθυνη Υπηρεσιακή Μονάδα ήταν η ΔΑΑΜ σε συνεργασία με την ΚΒ ΕΠΚΑ.

Το μνημείο παρουσίαζε προβλήματα στο κοίλο, καθώς πολλά κομμάτια μαρμάρου είχαν θραυστεί ή αποκολληθεί ενώ έργα στερέωσης και ανάδειξης χρειάζονται και στον περιβάλλοντα χώρο. Για την αποκατάσταση του μαρμάρινου κοίλου, έγιναν συγκολλήσεις των αποκολλημένων μαρμάρων, συμπληρώσεις των τεμαχίων που λείπουν, ενώ έγιναν και εργασίες καθαρισμού των αρχαίων και νεότερων μαρμάρων από μικροοργανισμούς. Επιπλέον έγιναν εργασίες στις λιθοδομές και στους θόλους με αρμολογήματα, συμπληρώσεις και κατασκευές νέων τοίχων και θόλων.

Τέλος αφαιρέθηκαν οι επιχώσεις στα εσωτερικά δάπεδα και στους εξωτερικούς διαδρόμους ενώ έγιναν εργασίες μονώσεως του κοίλου και τοποθέτηση νέων εξώθυρων και κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη του κτηρίου.

Τον Ιούνιο του 2000 αποπερατώθηκε επιτυχώς η αναστήλωση του ρωμαϊκού Ωδείου του 2ου αι. μ.Χ. Ενισχύθηκε ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, στερεώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι περιμετρικοί τοίχοι, ανακτήθηκαν τμήματα του θόλου που φέρουν το κοίλο, συμπληρώθηκαν τα μαρμάρινα εδώλια και αποκαταστάθηκε το δάπεδο της σκηνής.

Χρηματοδότης: B’ KΠΣ.

Σχετικά έργα