Εκδόσεις

Sailing in the Aegean: Readings on the Economy and Trade Routes

Sailing in the Aegean: Readings on the Economy and Trade Routes

Sailing in the Aegean: Readings on the Economy and Trade Routes
Μελετήματα 53

Ch. Papageorgiadou-Banis – A. Giannikouri
Athens 2008 

Συλλογικός τόμος για την οικονομία και τις εμπορικές διαδρομές διαχρονικά στο Αιγαίο. Εντάσσεται στη σειρά Μελετήματα του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας