ΟΒΟΛΟΣ 8. Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους περαία

Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία. Αρχαίοι, βυζαντινοί, νεότεροι χρόνοι, Πρακτικά Συνεδρίου της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Αθήνα 2006 [01/01/2006 – 31/12/2006]

Περισσότερα

15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

  15 χρόνια έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ρόδος, 14-18 Νοεμβρίου 20...

Περισσότερα