Εκδόσεις

Αρχαιολογικά Έργα στα νησιά του Αιγαίου

Αρχαιολογικά Έργα στα νησιά του Αιγαίου

Αρχαιολογικά Έργα στα νησιά του Αιγαίου

Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Σύρος – Ρόδος 2013

Στον συλλογικό αυτό τόμο παρουσιάζονται τα έργα πολιτισμού που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από το 2000 έως και σήμερα στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) με την αρωγή κοινοτικών οικονομικών κονδυλίων και τη συνδρομή εθνικών πόρων.
(Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών)

Χρηματοδότηση: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου