Εκδόσεις

Μνημειώδες Ταφικό Συγκρότημα στη Νεκρόπολη της Ρόδου. Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής ταφικής αρχιτεκτονικής

Μνημειώδες Ταφικό Συγκρότημα στη Νεκρόπολη της Ρόδου

Μνημειώδες Ταφικό Συγκρότημα στη Νεκρόπολη της Ρόδου.
Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής ταφικής αρχιτεκτονικής
Πατσιαδά Β.


Ρόδος – Αθήνα 2013

Θέμα της μελέτης αυτής είναι η ταφική αρχιτεκτονική της ελληνιστικής Ρόδου που έγινε γνωστή κυρίως από τη σωστική ανασκαφική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών. Αφορμή για τη σύνταξή της στάθηκε η ενασχόληση της συγγραφέως με τις ανασκαφές στην ακρόπολη, ανάμεσα στις οποίες ήταν και αυτή του ταφικού συγκροτήματος που παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας.