Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η περίπτωση των εμπορικών αμφορέων»

Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ρόδος 30 Σεπτεμβρίου 2017 Η Ημερίδα «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωσ...

Περισσότερα

Μνημειώδες Ταφικό Συγκρότημα στη Νεκρόπολη της Ρόδου. Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής ταφικής αρχιτεκτονικής

Μνημειώδες Ταφικό Συγκρότημα στη Νεκρόπολη της Ρόδου. Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής ταφικής αρχιτεκτονικής Πατσιαδά Β. Ρόδος...

Περισσότερα